MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

 

 

A Képviselő-testületek:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Máriapócsi   Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi költségvetés I. félévi tájékoztatóját elfogadja

 

       Határidő: azonnal     Felelős : jegyző

       Határozatról értesül: Hivatal dolgozói; Irattár