MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

112/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Optimális Biztosítási Tanácsadó cég tájékoztatója kedvezőbb biztosítási lehetőségekről

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Az Optimális Biztosítási Tanácsadó cég kedvezőbb biztosítási lehetőségekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

 

2./ Felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre, a döntéshozatal érdekében terjessze be az Optimális Biztosítási Tanácsadó cég és az önkormányzat között kötendő megbízási szerződés tervezetét.

       Határidő: soron következő testületi ülés időpontja;

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;