MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A város címerének marketing tevékenységre történő használatáról

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Támogatja a város címerének az egyház által készített plakáton marketing tevékenységre történő felhasználását.