MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Kutyakenel helyének meghatározása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Javasolja a soron következő testületi ülésig megvizsgálni, hogy a településen melyik önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan a legalkalmasabb a kutyakenel kialakítására.