MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Mária Út népszerűsítése, szabadtéri színpad és pihenőhely kialakítása Máriapócson projekt megvalósításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az  Európai  Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához  2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet szerint a Vallásturizmus kapcsolódó szolgáltatások népszerűsítése HVS intézkedés és „A Nemzet Szentélye – Mária Út és a Nyírség értékei – Turizmusfejlesztés” célkitűzés megvalósításának érdekében pályázatot nyújt be „Mária Út népszerűsítése, Szabadtéri Színpad és pihenőhely kialakítása Máriapócson” címen.

2./ A pályázati támogatással megvalósuló program összköltsége:                     nettó: 17.278.000,-Ft, bruttó: 21.148.060,-Ft. A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 17.278.000,-Ft.

       Határidő: azonnal        Felelős:   Papp Bertalan polgármester;