MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére az óvodai maximális csoportlétszám 20 %-os túllépését engedélyezi.