MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Pedagógiai Programjának módosítása

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Pedagógiai Programjának módosítását a beterjesztetek szerint elfogadja.