MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2013. évi tevékenységéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.