MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

A Képviselő-testület:

 

1./   A törvényességi felhívást tudomásul vette.

2./  Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a törvénysértés megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

         Határidő: azonnal

         Felelős Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző