MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

A  KRISTÁLYVÍZ  Nonprofit  Kft  mátészalkai  3616/1.  hrsz-ú  ingatlan elbirtoklásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Nem  járul  hozzá,  hogy  a  Kristályvíz  Nonprofit  Kft  a  mátészalkai 3616/1. hrsz-ú ingatlan 28/6000-ed önkormányzati tulajdonát elbirtokolja és az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse.

 

          Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző