MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

TRV Zrt részvényének megvételéről

 

 

A Képviselő-testület:

 

 

1.  Hozzájárul, hogy a TRV Zrt. egy db 10.000.-Ft címletű HU0000047584 azonosító, „A” sorozat 26.453 sorszámú részvényét 38.200.-Ft vételárért megvegye.

 

2.  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

       Határidő: azonnal

       Felelős Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;