MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3591-2/2013.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2013.(XI.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazásban lévő dolgozók törzsgárda tagságának erkölcsi és anyagi elismeréséről szóló 8/2004 (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselőtestülete:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§-a, és a 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alaprendeletének módosításaként  következőket rendeli el:

 

1.§.

 

Az alaprendelet 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A 10 éve vagy annál hosszabb időn keresztül megszakítás nélkül az önkormányzat intézményeinél, az önkormányzatnál és polgármesteri hivatalnál alkalmazásban lévő dolgozókat erkölcsi és anyagi elismerésben részesíti.”

 

2.§.

 Az 1. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„10 év után nettó 40.000.-Ft,  20 év után nettó 45.000.-Ft, 30 év után nettó 50.000.-Ft, 35 év után nettó 55.000.-Ft, 40 év után nettó               60.000.-Ft.”

 

3.§

 

(1) Ez a rendelet– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2014. január 1. napján lép hatályba.

 

(2) A (3) bekezdés 2014. január 1-jén  hatályba  és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(3)     Hatályát veszti az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazásban lévő dolgozók törzsgárda tagságának erkölcsi és anyagi elismeréséről szóló 8/2004 (III.31) önkormányzati rendelet 1.§. (1) és (4) bekezdése.

 

Máriapócs 2013. november 27.

 

P a p p  Bertalan s.k.

polgármester

Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

jegyző

 

 

     Miklóssy András Kálmánné s.k.                P o l y á k  Tibor s.k.

              jkv. hitelesítő                                                   jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2013. november 27-én kihirdetem.

 

Máriapócs, 2013. november 27.

 

 

 

                                                                           Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                         jegyző