MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3201-3/2013.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2013.(XI. 27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a  24./2011.(XII.15.) ebrendészeti hozzájárulásról szóló

rendeletének a hatályon kívül helyezéséről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 42/C. § (3)  bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§  A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2011(XII.15.) rendeletét 2013. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

 

2.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti az ebrendészeti hozzájárulásról szóló  24./2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet

 

Máriapócs 2013. november 27.

 

 

P a p p  Bertalan s.k.

polgármester

Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

jegyző

 

     Miklóssy András Kálmánné s.k.                P o l y á k  Tibor s.k.

              jkv. hitelesítő                                                   jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2013. november 27-én kihirdetem

 

Máriapócs, 2013. november 27.

 

                                                                           Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                         jegyző