MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány tájékoztatója a tulajdonában lévő pusztafalui házzal kapcsolatosan

A Képviselő-testület:

   1./ A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány tulajdonában lévő pusztafalui házzal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ Felkéri Páldi Orsolyát az alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy a jövőbeni elképzeléseket (működtetésre történő átadás stb.) az alapítványi kuratórium, a soron következő ülésén dolgozza ki, és egyeztetés céljából azt ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.

       Határidő: 2013. szeptember 30.