MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

91/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

A Máriapócsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

A Képviselő-testület:

   1./ A Máriapócsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti segélyezéssel kapcsolatos kezdeményezését nem támogatja, mivel annak formája, a jelenlegi törvényi szabályozás szerint történik.

2./ A Máriapócsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat parkíroztatásban történő részvétele a törvényi szabályozás szerint, nem lehetséges, mivel parkíroztatási feladatokat csak az önkormányzat, illetve         100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság végezhet, ezért erre irányuló kérelmüket nem támogatja.