MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

90/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságra javasolt személy kijelöléséről

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdtv), 10.§ (1) bekezdése értelmében az Éden Csemege Máriapócs, Báthori u. 29. cégtulajdonos: Éden 96 Kft-t jelöli ki Máriapócs településen a dohánytermék – kiskereskedelmi jogosultság ideiglenes végzésére.

 

Határidő: azonnal                      

Felelős:   jegyző