MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását a beterjesztettek szerint elfogadja.

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármester és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére a bejegyzés módosítása érdekében 8 napon belül megküldeni szíveskedjen.

            Határidő: azonnal

            Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;