MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

Javaslat az Alapszolgáltatási Központ áthelyezésére

A Képviselő-testület:

1./ A következő kötelező szociális szolgáltatások (családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek klubja) áthelyezésre kerülnek a jelenlegi polgárőrség és kisebbségi önkormányzatok irodájába.

2./   A gondozónők a mostani tanácskozó terembe lennének elhelyezve.

3./   Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges

lépéseket.

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester, jegyző