MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját a beterjesztettek szerint elfogadja.