MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2013.(VII.10.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2012. évi tevékenységről

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócs Rendőrőrs 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.