MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

85/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

MTZ 820-as típusú traktor beszerzéséről

A Képviselő-testület:

 

   1./ A 2013. évi mezőgazdasági start mintaprojekt keretében vásárolni kívánt MTZ 820-as típusú traktor beszerzéséhez maximum 1 200 000 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester