MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

84/2013.(VI.20.)

 

H A T Á R O Z A T A:

 

Szent Lukács Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés felülvizsgálatáról

 

A Képviselő-testület:

 

 

 

1./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert, kezdeményezzen egyeztetést a Szent Lukács Szeretetszolgálattal az ellátási szerződés felülvizsgálata tárgyában.

 

       Határidő: azonnal

 

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester