MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

A Pusztafalui ház jövőjéről

A Képviselő-testület:

 

1./ Kéri, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre kerüljön meghívásra Páldi Orsolya a „Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány” kuratóriumának elnöke, és ismertesse az alapítvány tulajdonában lévő pusztafalui házzal kapcsolatos jövőbeni terveiket.

       Határidő: soron következő testületi ülés időpontja

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester