MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Napközi Otthonos Óvoda felső szintjének átalakításáról

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Napközi Otthonos Óvoda felső szintjének átalakítási munkáinak megkezdése előtt Gergely Zsolt tankerületi igazgatóval egyeztessen azzal kapcsolatban, hogy a KIK a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában foglalkoztatásra kerülő lektortanár elhelyezéséhez havi 40 000 Ft összegű bérleti díj + a rezsi költség megtérítését tudja-e vállalni.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;