MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Napközi Otthonos Óvoda felső szintjén lévő vendégszoba

angol tanárnő részére történő biztosításáról

A Képviselő-testület:

   1./ A Napköziotthonos Óvoda felső szintjén lévő vendégszobát Papp Nikoletta angol tanárnő részére - a továbbiakban - a 2012/2013-as tanév végét követően, 2013. július 1. napjától nem biztosítja.