MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

A Pócsi TV Pócspetri területén történő közvetítéséről

A Képviselő-testület:

1.a./ A 36/2013.(IV.17.) határozatát visszavonja.

1.b./ Máriapócs Város Önkormányzata által működtetett Máriapócsi Képújság, valamint a Pócsi Tv által sugárzott rendezvények Pócspetri község területén történő sugárzásához hozzájárul, de a Képviselő-testületi ülések Pócspetriben történő közvetítéséhez nem járul hozzá.

                   Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatát Pataki László polgármester úr, valamint az Elektronet Kft részére küldje meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

       Dr. Juhász Szabolcs jegyző;