MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosításáról, Alapító Okirat hatályon kívül helyezéséről

A Képviselő-testület:

1./ Az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti, Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítást elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási Tanács elnökét. Továbbá felhatalmazza a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős:  Papp Bertalan polgármester

Határidő: döntés megküldése: azonnal.

Aláírás:    2013. június 27.

2./ Az előterjesztés Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért Társulási Tanácsa a 3. sz. melléklet szerinti, Alapító Okiratot hatályon kívül helyezését elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási Tanács elnökét.

Felelős: Papp Bertalan polgármester

Határidő: azonnal

3./ Felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy azÉszak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását készítse elő, és az, 2013. június 30.-ig a társult települések polgármesterei részéről kerüljön aláírásra.

       Határidő: azonnal;

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;