MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Fogászati rendelő kialakításával és a védőnő elhelyezésével kapcsolatos feladatok

A Képviselő-testület:

       1./  A 61/2013.(V.29.) határozatát visszavonja.

2./ Az Egészségügyi Központban működő fogorvosi rendelőt, és védőnői körzetet a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona alapszolgáltatási részében alakítja ki, melynek várható költsége a tervezői költségbecslés alapján nettó 10-13 millió forint.

      

       Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Axo-Bau Kft-vel az áthelyezéshez szükséges tervdokumentációt készíttesse el.  

       Határidő: azonnal

       Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                      Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

3./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a fogászati rendelő és a védőnői szolgálat áthelyezési munkáira vonatkozóan az alább 4 cégtől kérjen árajánlatot:

Axo Bau Kft. Budapest, Csókakő utca 35. sz.

Rózsaép Kft. Nyíregyháza, Tünde u. 12. sz.

Májer András pócspetri vállalkozó

Ács Ceruza Kft. Nyírbátor, Szende Pál u. 2. sz.

4./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyző urat, járjon utána, hogy a jogi háttér biztosított-e, és a támogatási szerződés nem zárja ki az egészségügyi funkcióbővítést!

5./ Megbízza a polgármestert, hogy levélben keressen meg Pócspetri Önkormányzatát azzal kapcsolatban, hogy a fogorvosi rendelő áthelyezésének költségeihez járuljanak hozzá.

     

                Határidő: azonnal

                Felelős:   Papp Bertalan polgármester;