MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2013.(VI.20.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

A Képviselő-testületek:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–sában foglaltakra a határozat mellékletét képező – Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb juttatások között az alpolgármesterek telefonhasználata is kerüljön rögzítésre, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős:   jegyző

Határozatról értesül: Hivatal dolgozói, irattár

2./ Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–sában foglaltakra a határozat mellékletét képező – Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb juttatások között az alpolgármesterek telefonhasználata is kerüljön rögzítésre, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős:   jegyző

Határozatról értesül: Hivatal dolgozói, irattár