MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2013.(VI.20.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2013.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

A Képviselő-testületek:

1./ A Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését olyan formában fogadja el, hogy a Közös Hivatal működési kiadásaihoz a megállapított támogatás összege kerüljön felhasználásra.

Sem túllépés, sem pedig visszafizetés nem fogadható el!

2./ A közös hivatal kiemelt előirányzatai (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) a két település eredeti költségvetésének összesítésével kerüljenek beépítésre, önkormányzati támogatás nélkül.

3./ Amennyiben szükség lenne önkormányzati pénzeszköz bevonására, abban az esetben a közös Képviselő-testület, a háromnegyedévi tájékoztatással egyidejűleg dönthet az önkormányzati támogatás mértékéről.

4./ Az önkormányzatoknak a kapott állami támogatást, annak megérkezését követően minden hónap 5. napjáig át kell utalniuk a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

Határidő: minden hónap 5. napja

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző