MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2013.(V.29.)

H A T Á R O Z A T A:

a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról, a Társulási Tanács delegált tagjainak megválasztásáról

 

A Képviselő-testület:

  1. Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – Testülete a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjaként a település polgármesterét, Papp Bertalant delegálja.
  1. Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

Határidő:   azonnal


Felelős
:       Papp Bertalan polgármester