MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2013.(V.29.)

H A T Á R O Z A T A:

OTP bankautomata áthelyezése

A Képviselő-testület: 

 

1./ Megbízza Vincze Tibor alpolgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című projekt kivitelezése miatt az OTP bankautomata térítésmentes áthelyezésével kapcsolatban további tárgyalásokat kezdeményezzen a nyíregyházi OTP Bank Nyrt vezetőjével.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a K&H, az Erste Bank és az Unicredit bank szóbeli tájékoztatása alapján kérni kell az igényfelmérés elvégzését.

2./ Az ATM áthelyezéséhez felajánlott ingatlanok közül véglegesen a jelenlegi Polgármesteri Hivatal „C” épületét, vagy a Zarándokházat jelöli ki.

       Határidő: azonnal

       Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                     Dr. Juhász Szabolcs jegyző;