MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2013.(V.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

A Képviselő-testület: 

1./   A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

2./   Megbízza Máriapócs Város Jegyzőjét, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést küldje meg az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.

 

                       Határidő: azonnal

 

                      Felelős:   dr. Juhász Szabolcs jegyző