MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2013.(V.06.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

 

A Képviselő-testület:

1./ Megbízza Bajzáth Viktória óvodavezetőt, hogy a javíthatatlanná vált Reflex 300 literes használati melegvíz tároló helyett kérjen legalább 3 árajánlatot 500 literes tároló beszerzésére és beépítésére.

       A beérkezett árajánlatokat a soron következő testületi ülésre terjessze be!

       Határidő: következő testületi ülés időpontja

         Felelős:   Bajzáth Viktória óvodavezető