MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2013.(V.06.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása

 

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a beterjesztettek szerint jóváhagyja.