MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2013.(V.06.)

H A T Á R O Z A T A:

Pető László Vidékháló Telekommunikációs Kft kérelme a Máriapócs belterületén található víztornyon antenna, valamint kiegészítő berendezések elhelyezése céljából

 

A Képviselő-testület:

 

1./Pethő László, Vidék Telekommunikációs Kft, kérelme alapján Máriapócs belterületén található víztorony, távközlési berendezések elhelyezéséhez a Nyírbátori Járási Hivatal Máriapócsi kirendeltségének közcélú infokommunikációs igények biztosításához, Máriapócs Város Önkormányzata térítésmentesen hozzájárul.

2./ A bérleti szerződés megkötése előtt azonban meg kell kérni a   Szabolcs Telekom Informatikai Szolgáltató Kft (jelenlegi bérlő) hozzájárulását.

 Határidő: folyamatos

Felelős:Papp Bertalan polgármester;

 

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző