MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2013.(V.06.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

 

A Képviselő-testület:

 1./ Az előterjesztés melléklete alapján Máriapócs Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét, az abban foglaltak szerint fogadja el.

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről, és nyilvános hozzáféréséről gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos;

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;