MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2005.(V. 27.)

R E N D E LE T E:

 

Súlyos fogyatékkal élő személyek támogatása

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

  1. 1. §

 

(1)   A rendelet hatálya kiterjed a Máriapócs Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos, életvitelszerűen ágyhoz között, fekvő betegekre.

 

(2)   E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a súlyosan fogyatékos személyekre, akik tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülnek.

 

(3)   E rendelet alkalmazásában súlyosan fogyatékos az a személy, akit az Országos Orvosszakértői Intézet I. fokú Orvosi Bizottsága súlyos fogyatékosnak minősít, és hat hónapot meghaladóan életvitelszerűen ágyhoz kötött, fekvő beteg, és erről a háziorvos igazolást állít ki.

A támogatás mértéke

  1. 2. §

A támogatás összege: 20.000,-Ft/év.

Eljárási rendelkezés

  1. 3. §

(1)      A támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni.

 

 

 

(2)      A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell becsatolni:

-         az Országos Orvosszakértői Intézet I. fokú Orvosi Bizottságának szakvéleménye a súlyos fogyatékosságról,

-         a háziorvos igazolása arról, hogy a kérelmező hat hónapot meghaladóan ágyhoz kötött, fekvő beteg.

 

(3)      Az e rendelet alapján megállapított támogatások jövedelemvizsgálat nélkül vehetők igénybe.

 

(4)      A Képviselő-testület a súlyos fogyatékkal élő személy támogatásáról szóló rendelet hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

 

Záró rendelkezés

  1. 4. §

(1)   E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módos gondoskodik.