MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

128/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Egyebek

A Képviselő-testület:

 

   1./ 2012. december 12. napján du. 1700 órától közmeghallgatást tart a Művelődési Házban. A közmeghallgatás napirendje:

  • Tájékoztató a 2012. évi feladatok végrehajtásáról, az IVS pályázatról, az önkormányzat anyagi helyzetéről, az ÖNHIKI-s támogatásról, illetve, hogy a Képviselő-testület működési ideje alatt megvalósított feladatokról, és 2013. évben tervezett feladatokról

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

 

2./ Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű Intézmény integrációjával kapcsolatos egyeztetésről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

 

3.a./ Megbízza Papp Bertalan Polgármester urat, hogy a TETT Szakképző Iskola és Gimnáziummal (4320. Nagykálló, Nagybalkányi u. 3. sz.) a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5. számú tantermének terembérleti szerződését Máriapócs Város Önkormányzat nevében kösse meg.

          Határidő: azonnal;

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

 

3.b./ Megbízza Papp Bertalan Polgármester urat, hogy a szerződésmódosítás egyeztetését követően, a SZILTOP Nonprofit Kft-vel az önkormányzat nevében kösse meg az általuk kért tanterem bérleti szerződését.

          Határidő: folyamatos; Felelős: Papp Bertalan polgármester