MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Az Észak-alföldi Operatív Program „Funkcióbővítő, integrált települési fejlesztések” című, támogatási rendszeréhez benyújtott, „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításához szükséges kiviteli terv készítésének szerződéskötésére hozott Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(I.31.) határozatának módosítása, valamint tájékoztató a 2. forduló pályázat benyújtásának tervezői költségbecsléséről


A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ARTVITAL Tervező Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel (4400. Nyíregyháza, Selyem út 21. sz.) az integrált városfejlesztési cél Máriapócson című ÉAOP-2009-5.1.1.D kódszámú projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk készítésének szerződéskötésére hozott 4/2012.(I.31.) határozat 5. pontját hatályon kívül helyezi.

 

2./ Az ARTVITAL Kft által benyújtott Önkormányzati beruházások tervezői költségbecslését 293.539.521,-Ft + 27 % ÁFA összegben tudomásul veszi.

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2. fordulós pályázatot az emelt összegű önkormányzati beruházásra nyújtsa be, és kezdeményezze az ÉARFÜ-nél, a Római Katolikus Egyház kiválása miatt felszabadult források átcsoportosítását az önkormányzati beruházások megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző