MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

126/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről


A Képviselő-testület:

 

       1./ Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

 

2./ Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző