MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről


A Képviselő-testület:

 

     1./ Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./ Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-tervet jóváhagyja.

   Határidő: azonnal

   Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző