MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

124/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az adatszolgáltatásokra, főkönyvi könyvelésre, analitikus nyilvántartásra, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről


A Képviselő-testület:

 

       1./ Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az adatszolgáltatásokra, főkönyvi könyvelésre, analitikus nyilvántartásra, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./ Az ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Dr. Kiss Béla jegyző