MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

123/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:

Munkabérhitel igénylése

A Képviselő-testület:

 

Máriapócs Város Önkormányzat a havi munkabérfizetéshez kapott központi támogatások megelőlegezésére munkabérhitel igénybevételét határozza el:

1.) A havonta igénybe vehető munkabérhitel maximális összege az Önkormányzat által betervezett személyi juttatások összegének az egy havi mértéke: 19.000.000 Ft.

2.) A Képviselőtestület hozzájárul az alábbi támogatások hitel fedezeteként történő engedményezéséhez:

-   központi támogatások és egyéb központi bevételek (szja bevétel), valamint helyi adók és gépjárműadó bevételeket engedményezi,

3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel futamideje alatt beépíti a költségvetésbe.

4.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a munkabérhitel szerződés aláírására és az abban foglalt feltételek elfogadására, valamint az esetenként igénybeveendő munkabérhitel igénylésére.

Határidő:   azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester, Dr. Kiss Béla jegyző