MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

122/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Folyószámlahitel igénylése

 

A Képviselő-testület:

 

     Máriapócs Város Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el:

       1.) Az igényelt hitelkeret összege: 55.000.000,-Ft

       2.) A hitelkeret igénybevételének időpontja: 2012. november

       3.) A hitelkeret visszafizetésének időpontja: 2013. november

       4.) A hitel fedezeteként a Képviselőtestület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:

-        központi támogatások és egyéb központi bevételek (szja bevétel), valamint helyi adók és gépjárműadó bevételeket engedményezi,

-        jelzálogjog Máriapócs 049/13, 814, 815, 038/71, 26/1 és 045 hrsz.-ú ingatlanok.

5.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben az éves   költségvetésbe a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására és az abban foglalt feltételek elfogadására.

           Határidő: azonnal

           Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző