MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

121/2012.(XI.07.)

H A T Á R O Z A T A:


Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, valamint a bizottsági állásfoglalást tudomásul veszi.