MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2012.(X.25.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Szociális tűzifa beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénylése

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ A helyi önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz előzetes igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz 120 m3 mennyiségre.

 

1.b./ Vállalja a bekerülési árból meghatározott rész finanszírozását, illetve a szállítási költségeket, amelyeket a 2013. évi költségvetés terhére biztosít.

          Határidő: 2012. október 26.

          Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                        Dr. Kiss Béla jegyző

 

2./ A támogatás megítélését követően határozza meg a szociális tűzifa természetbeni támogatás nyújtásának feltételeit és választja ki a rászorulókat.

          Határidő: folyamatos

          Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                        Dr. Kiss Béla jegyző