MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

119/2012.(X.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Megállapodás a járási hivatal kialakításához

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az önkormányzat és a kormányhivatal között a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan kötendő megállapodást a beterjesztettek szerint elfogadja.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Kiss Béla jegyzőt a megállapodás aláírásával.

       Határidő: azonnal

       Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;