MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

116/2012.(X.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a nyírbátori járási kormányhivatal kialakításával kapcsolatban Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát érintő változásokról

 

A Képviselő-testület:

 

     1./ A nyírbátori járási kormányhivatal kialakításával kapcsolatban Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát érintő változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.