MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2012.(X.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok 2013. évi működtetése

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ A döntését a 2013. évi költségvetési finanszírozás, valamint a kistérségi társulásba közreműködő önkormányzatok együttes döntését figyelembe véve, későbbi időpontban hozza meg.

Határidő: folyamatos

Felelős:   Papp Bertalan polgármester